Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe


CAPITOLUL I - Dispozitii introductive

Art. 1

(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si asupra altor opere de creatie intelectuala este recunoscut si garantat in conditiile prezentei legi.

Acest drept este legat de persoana autorului si comporta atribute de ordin moral si patrimonial.


(2) Opera de creatie intelectuala este recunoscuta si protejata, independent de aducerea la cunostinta publica, prin simplul fapt al realizarii ei, chiar in forma nefinalizata.


Art. 2

Recunoasterea drepturilor prevazute in prezenta lege nu prejudiciaza si nu exclude protectia acordata prin alte dispozitii legale.


CAPITOLUL II - Subiectul dreptului de autor

Art. 3

(1) Este autor persoana fizica sau persoanele fizice care au creat opera.

(2) in cazurile expres prevazute de lege, pot beneficia de protectia acordata

autorului persoanele juridice si persoanele fizice, altele decat autorul.

(3) Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite in conditiile legii.


Art. 4

(1) Se prezuma a fi autor, pana la proba contrara, persoana sub numele careia opera a fost adusa pentru prima data la cunostinta publica.

(2) Cand opera a fost adusa la cunostinta publica sub forma anonima sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercita de persoana fizica sau juridica ce o face publica avand consimtamantul autorului, atat timp cat acesta nu isi dezvaluie identitatea.


Art. 5

(1) Este opera comuna opera creata de mai multi coautori, in colaborare.

(2) Dreptul de autor asupra operei comune apartine coautorilor acesteia, intre care unul poate fi autorul principal, in conditiile prezentei legi.

(3) in lipsa unei conventii contrare, coautorii nu pot utiliza opera decat de comun acord.

Refuzul consimtamantului din partea oricaruia dintre coautori trebuie sa fie temeinic justificat.

(4) in cazul in care contributia fiecarui coautor este distincta, aceasta poate fi utilizata separat, cu conditia sa nu se prejudicieze utilizarea operei comune sau drepturile celorlalti coautori.

(5) in cazul utilizarii operei create in colaborare, remuneratia se cuvine coautorilor in proportiile pe care acestia le-au convenit. in lipsa unei conventii, remuneratia se imparte proportional cu partile de contributie ale autorilor sau in mod egal, daca acestea nu se pot stabili.


Art. 6

(1) Este opera colectiva opera in care contributiile personale ale coautorilor formeaza un tot, fara a fi posibil, data fiind natura operei, sa se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei create.

(2) in lipsa unei conventii contrare, dreptul de autor asupra operei colective apartine persoanei fizice sau juridice din initiativa, sub responsabilitatea si sub numele careia a fost creata.


Art. 21

(1) Autorul unei opere originale de arta grafica sau plastica ori al unei opere

fotografice beneficiaza de un drept de suita, reprezentand dreptul de a incasa o cota din pretul net de vanzare obtinut la orice revanzare a operei, ulterioara primei instrainari de catre autor, precum si dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se afla opera sa.

(2) Dreptul mentionat la alin. (1) se aplica tuturor actelor de revanzare a unei opere originale de arta grafica sau plastica ori a unei opere fotografice care implica, in calitate de vanzatori, cumparatori sau intermediari, saloane, galerii de arta, precum si orice comerciant de opere de arta.

(3) in sensul prezentei legi, copiile operelor originale de arta sau fotografice, care au fost facute intr-un numar limitat de catre insusi autorul lor sau cu aprobarea acestuia, sunt considerate opere de arta originale.

(4) Suma datorata in temeiul alin. (1) se calculeaza conform urmatoarelor cote, fara a putea depasi 12.500 euro sau contravaloarea in lei:

a) de la 300 la 3.000 euro – 5%;

b) de la 3.000,01 la 50.000 euro – 4%;

c) de la 50.000,01 la 200.000 euro – 3%;

d) de la 200.000,01 la 350.000 euro – 1%;

e) de la 350.000,01 la 500.000 euro – 0,5%;

f) peste 500.000 euro – 0,25%.

(5) Vanzatorul trebuie sa ii comunice autorului informatiile prevazute la alin. (1), in termen de doua luni de la data vanzarii, raspunzand de retinerea procentelor sau cotelor din pretul de vanzare, fara adaugarea altor taxe, si de plata catre autor a sumei datorate conform prevederilor alin. (4).

(6) Beneficiarii dreptului de suita sau reprezentantii acestora pot solicita, timp de 3 ani de la data revanzarii, persoanelor prevazute la alin. (2) informatii necesare pentru a asigura plata sumelor datorate conform prevederilor alin. (4).

(7) Dreptul de suita nu poate face obiectul vreunei renuntari sau instrainari.


Art. 22

Proprietarul sau posesorul unei opere este dator sa permita accesul autorului

operei si sa o puna la dispozitie acestuia, daca acest fapt este necesar pentru exercitarea dreptului sau de autor si cu conditia ca prin aceasta sa nu se aduca atingere unui interes legitim al proprietarului sau al posesorului. in acest caz,

proprietarul sau posesorul poate pretinde autorului operei o garantie suficient

pentru securitatea operei, asigurarea acesteia la o suma ce reprezinta valoarea pe piata a originalului, precum si o remuneratie corespunzatoare.


Art. 23

(1) Proprietarul originalului unei opere nu are dreptul sa o distruga inainte de a o oferi autorului ei la pretul de cost al materialului.

(2) Daca nu este posibila returnarea originalului, proprietarul va permite autorului sa faca o copie a operei, intr-o maniera corespunzatoare.

(3) in cazul unei structuri arhitecturale, autorul are numai dreptul de a face

fotografii ale operei si de a solicita proprietarului trimiterea reproducerii

proiectelor.


==========


Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

Sursa:  legi-internet.ro


(actualizata pana in Aprilie 2011)


(Include modificarile aduse prin Legea nr. 285/2004 , Ordonanta de Urgenta 123/2005, Legea 329/2006 si Legea nr.202/2010)


Include si Decizia Curtii Constitutionale 571 din 29 Aprilie 2010 publicata in Monitorul Oficial publicat in Monitorul Oficial 430/2010.